שאלונים

   

אתם מוזמנים לענות על השאלון הבא ולבחון כיצד אתם מתנהלים עם דמי הכיס שאתם נותנים לילדים.  השאלון הינו אנונימי 

רגע רגע מגיעה לך מתנה

לקבלת מעקב אחרי דמי הכיס